OBČNI ZBOR DRUŠTVA

V A B I L O

SKLICUJEM SESTANEK OBČNEGA ZBORA ŠD PARTIZAN SEVNICA

Sestanek bo v petek 8. marca ob 19. uri v sejni sobi športnega doma v Sevnici.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Izvolitev organov občnega zbora

2. Ugotovitev sklepčnosti

3. Poročila o delu za l.2018: predsednika, nadzornega odbora

4. Razprava in potrditev poročil

5. Plan dela za leto 2019

6. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                      Predsednica ŠD Partizan

Sara Martinšek

 

Kdaj

v petek, 08. marca 2019 ob 19:00 uri

Kje

športni dom