OBČNI ZBOR DRUŠTVA

Objavljeno v torek, 05. Marca 2019

V A B I L O

SKLICUJEM SESTANEK OBČNEGA ZBORA ŠD PARTIZAN SEVNICA
Sestanek bo v petek 8. marca ob 19. uri v sejni sobi športnega doma v
Sevnici.
Predlagam naslednji
DNEVNI RED:
1. Izvolitev organov občnega zbora
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Poročila o delu za l.2018: predsednika, nadzornega odbora
4. Razprava in potrditev poročil
5. Plan dela za leto 2019
6. Razno
 

Vabljeni vsi člani in starši mladoletnih članov

Predsednica ŠD Partizan
Sara Martinšek