OBČNI ZBOR DRUŠTVA-zapisnik sestanka

Objavljeno v četrtek, 11. Aprila 2019

ŠD PARTIZAN SEVNICA

PRVOMAJSKA 15A

8290 SEVNICA

          8.3.2019, SEVNICA

OBČNI ZBOR ŠD PARTIZANA SEVNICA

ZAPISNIK

PRISOTNI: Glej lista prisotnosti v prilogi.

DNEVNI RED:

 1. IZVOLITEV ORGANOV OBČNEGA ZBORA
 2. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
 3. POROČILA O DELU ZA L.2018: PREDSEDNIKA, NADZORNEGA ODBORA
 4. RAZPRAVA IN POTRDITEV POROČIL
 5. PLAN DELA ZA L.2019
 6.  RAZNO

 

T1

Predsednik občnega zbora: Sara Martinšek, zapisnika: Estera Savić-Bizjak, dva člana: Marina Topić in Mirko Kragl, podpisnika: Slavica Gospodarič in Ines Jazbinšek. Vsi prisotni so soglasno podprli določitev organov občnega zbora.

T2

Na občnem zboru se je zbralo 30 članov, kar je dovolj za sklepčnost zbora.

T3

POROČILO O DELU ZA L.2018 PREDSEDNIKA DRUŠTVA:

Predsednica društva je poročala o delu v sekcijah:

 1. 1. SEKCIJA: PREDŠOLSKA TELOVADBA
  1. Baby žverce (1-2leti stari otroci)
  2. Žverce (otroci stari 3-5 let)
  3. Gym žverce (otroci stari 4-5let)
 2. SEKCIJA: GIMNASTIKA

 

  1. Mlajše deklice
  2. Starejše deklice
  3. Mladinke in članice
  4. Dečki
  5. Veterani
  6. Akrobatika
 1. AEROBIKA za SENIORKE , večinoma starejše od 65 let
 2. TELOVADBA ZA UPOKOJENCE in RANLJIVE skupine- BREZPLAČEN PROGRAM
 3. AEROBIKA za starejše v RADEČAH
 4. SEKCIJA: TeloVadba

KULTURNO DELO V DRUŠTVU-gledališka predstava.

Društvo se je v l.2018 uspešno odzvalo na razpise Občine Sevnica, Sokolske zveze, Gimnastične zveze ter Fundacije za šport ter skupaj pridobilo 14100€. Skupaj z donacijami, prostovoljnimi prispevki, vadninami in prispevki za predstave je bilo prihodkov 20349€. Prihodke je predsednica beležila ločeno glede posameznih sekcij ter predstavila sledeče ugotovitve:

Gimnastična sekcija: vadnine (3948€) in preko razpisov ( 5664€) v dobro; porabljenih je bilo 9028€, torej preostane 548€

Predstava (kulturno delo) je povezano z gimnastično sekcijo, saj so zanjo delali gimnastičarji: 2100€ prispevkov in 916€ preko razpisa je bilo pridobljenij, porabljenih pa 884€, torej preostane 2132€.

Aerobika: 3940€ pridobljenih preko razpisov, porabljenih 2844€, torej preostane 1096€.

TeloVadba z Barbaro: 1167 € pridobljenih preko razpisa, porabljenih 510€ torej preostane 657€.

Skupne zadeve: 2602€ pridobljenih sredstev, porabljenih 3388€ (za majice za vse sekcije in promocijski material, izobraževanja ipd), torej porabljenih 786€ več.

Angleški tabor mora biti nepridobitna dejavnost zato je zanjo izkupiček 0€.

Sredstva se na razpisih pridobivajo za koledarsko leto, vendar pa naše vadbe potekajo od septembra do junija, zato mora višek zadostovati do junija, saj sredstva za tekoče leto pridejo na račun društva šele po 7. ali 8. mesecu v letu.

Poročilo nadzornega odbora:

Mirko Kragl poroča: Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, vso poslovanje je potekalo v skladu s statutom.

 

T4

Oba poročila  sta bila sprejeta soglasno.

T5

Plan dela za leto 2019. Poleg obstoječih sekcij je v planu zagotoviti dovolj sredstev, da lahko ponudimo kar 3 skupinam starejših brezplačno vadbo. Aktivnosti, ki se izvajajo v Radečah se bodo v l.2019 še izvajala pod matično društvo- prihodnje leto pa pod ŠD Partizan Sevnica-Radeče, da se lahko zaprosi za Občinska sredstva občine Radeče. Cilj je tudi ponuditi gimnastiko v OŠ Tržišče, OŠ Blanca ter OŠ Radeče. Prav tako pa vadbo za predšolske otroke v Krmelju, Radečah in na Blanci. Estera bo pričela z vadbo za otroke s posebnimi potrebami v mesecu marcu, za katero so zagotovljena sredstva.

T6

 1. SKLEP: Vsi prisotni soglašajo in sprejemajo sklep, da vsi vadeči, ki se udeležujejo brezplačnih vadb poravnajo enkrat letno članarino v višini 15€.
 2. Do 12.3. je čas za prijavo na Sokolski zlet, ki bo v Ljubljani. Prijavo bo uredila Estera. Predlagamo, da se ga organizira v drugem vikendu v juniju. Udeležilo se ga bo 15-20 otrok in seniorji.
 3. Seniorji se bodo skupaj z Estero odpravili k Mastnaku na izobraževanje dr. Berčiča iz Sokolske zveze. Program pa bodo obogatili s pokušino in discom.
 4. Sekcija namizni tenis je v l.2018 izstopila iz društva, posledično smo prikrajšani za člana nadzornega odboda (Viki Košar). Sprejemamo SKLEP: da Vikija Košarja v nadzornem odboru zamenja Hana Ćosić, Rožo Pečar (zaradi neaktivnosti) pa Jelka Robar.
 5. Poletne priprave v zadnjem tednu avgusta: dogovarjamo se s Sokolsko zvezo Slovenije, da bi pripeljali nekaj američanov in srbov v Sevnico. Dogovarjata se Sara in Estera. Podrobnosti še niso znane.
 6. Estera SB opomni, da se je potrebno letos prijaviti tudi za sredstva krajevne skupnosti.
 7. V zaključku Borut pohvali celotno ekipo, da smo v zadnjih nekaj letih naredili ogromno, da smo se zelo približali tistem Partizanu, ki je včasih bil- kot edino društvo v Sevnici. Da vlagamo veliko truda, organiziramo veliko aktivnosti in poudaril koliko časa se vloži za pridobivanje sredstev preko razpisov.
 8. Sara pa je spregovorila o kvaliteti gimnastičnih treningov. Uspelo nam je zagotoviti dovolj trenerjev in vodnikov, da lahko brez težav pokrijemo vse (kljub službam, porodniškim, izpitom in boleznim), a kvaliteta treningov še ni na želenem nivoju. Vodniki morajo priti na treninge v opremi, točni in pozitivno naravnani. V mislih imeti kako bodo izpeljali trening in imeti načrt kaj želijo otroke naučiti. Med ogrevanjem in med treningom smo aktivni, ne sedimo in ne ukazujemo z daljave. Kolikor je mogoče se vključimo v izvedbo vaj, pokažemo ali prosimo nekoga da pokaže za zgled. Izpostaviti nekoga pred celo skupino, da je dobro naredil ima VELIK vpliv na celo skupino (vsi si želijo biti pohvaljeni). Pri vsaki izvedbi elementa bodite pozitivni- pohvalite kar je bilo dobro in izpostavite eno stvar (ne špičke, ampak ključno stvar, ki je pomembna za izboljšavo izvedbe). Če ne vemo katera stvar je prioriteta vprašajte druge trenerje- pomagajte si med seboj. Ko otrok to stvar popravi ga pohvalite. Vmes pa spodbujajte- ja, malo boljše je že, dejmo še malo. Če se otroci ne počutijo dobro (niso pohvaljeni, ampak preveč grajani) ne bodo dolgo vztrajali pri gimnastiki. Vsi se učimo ves čas in ker si predsednica želi, da so vodniki motivirani, da vsak sam pri sebi razmisli kako in si želi biti boljši vodnik, bo vsak vodnik imel višjo urno postavko. S tem upamo, da bomo dvignili kvaliteto treningov.

V Sevnici, 8.3.2019

Pripravila Estera Savić-Bizjak

Podpisnika:

Slavica Gospodarič 

Ines Jazbinšek                                                          Predsednica Sara Martinšek