Vabilo na Občni Zbor

Objavljeno v sredo, 12. Maja 2021

V A B I L O

SKLICUJEM SESTANEK OBČNEGA ZBORA ŠD PARTIZAN SEVNICA

Sestanek bo v petek 14. maja 2021 ob 19.00 uri v Florjanski 120, 8290 Sevnica. Zaradi sledljivosti in pogostitvi se prosim najavite na 041 548 011 (Estera).

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Izvolitev organov občnega zbora

2. Ugotovitev sklepčnosti

3. Poročila o delu za l.2020: predsednika, nadzornega odbora

4. Razprava in potrditev poročil

5. Volitve za predsednika, člane UO, predsednika in člane nadzorne komisije in disciplinske komisije za mandat 2021-2026.

6. Plan dela za leto 2021

6. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                     Predsednica ŠD Partizan

Sara Martinšek