Vabilo na skupščino

Objavljeno v torek, 18. Aprila 2023

V A B I L O

SKLICUJEM SESTANEK OBČNEGA ZBORA ŠD PARTIZAN SEVNICA

Sestanek bo v nedeljo 23. aprila 2023 ob 9.00 uri v Florjanski 120, 8290 Sevnica. Zaradi sledljivosti in pogostitve se prosim najavite na 041 548011 (Estera).

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Izvolitev organov občnega zbora

2. Ugotovitev sklepčnosti

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročila o delu za l.2022: poročilo nadzornega odbora, poročilo UO

5. Razprava in potrditev poročil

6. Plan dela za leto 2023

7. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                     Predsednica ŠD Partizan

Sara Martinšek