Zapisnik skupščine na Lisci 16.6.2019

Objavljeno v sredo, 19. Junija 2019

ŠD PARTIZAN SEVNICA

PRVOMAJSKA 15A

8290 SEVNICA

          16.6.2019, Lisca - SEVNICA

OBČNI ZBOR ŠD PARTIZANA SEVNICA

ZAPISNIK

PRISOTNI: Glej lista prisotnosti v prilogi.

DNEVNI RED:

  1. IZVOLITEV ORGANOV OBČNEGA ZBORA
  2. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI
  3. PREDSTAVITEV PREDLOGOV ZA SPREMEMBE V STATUTU
  4. RAZPRAVA IN POTRDITEV SPREMEMB
  5.  RAZNO

T1

Predsednik občnega zbora: Sara Martinšek, zapisnikar: Jan Kuhar, dva člana: Hana Ćosič in Mirko Kragl, podpisnika: Gašper Martinšek in Estera Savić-Bizjak. Vsi prisotni so soglasno podprli določitev organov občnega zbora.

T2

Na občnem zboru se je zbralo 62 članov, kar je dovolj za sklepčnost zbora.

T3

Predsednica predlaga tri spremembe statuta in sicer:

  • Sprememba števila članov za sklepčnost občnega zbora iz 30 na 15
  • Da se k ciljem društva dodajo aktivnosti za mlade
  • Da se doda, da lahko društvo izvaja tudi pridobitne dejavnosti.

T4

Vse spremembe so bile sprejete soglasno z dvigom rok.

T5

Pod razno je predsednica predstavila programe, ki se izvajajo oz. se bodo izvajali v šolskem letu 2019/2020 ter splošno delo v društvu. Predstavila je tudi situacijo in plan dela Športne Zveze Sevnica.

V Sevnici, 16.6.2019

Pripravil Jan Kuhar

Podpisnika:

Gašper Martinšek   

Estera Savić-Bizjak                                         Predsednica Sara Martinšek