Zapisnik skupščine 23. 4. 2023

Objavljeno v ponedeljek, 24. Aprila 2023

LETNA SKUPŠČINA ŠD PARTIZANA SEVNICA

23. 4. 2023, Florjanska 120, 8290 Sevnica ob 9.00

Predsednica je otvorila skupščino in pozdravila navzoče. Organi skupščine so bili soglasno potrjeni.

T1:

Predsednica: Sara Martinšek

Dva člana predsedstva: Marina Topić, Estera Savić-Bizjak

Zapisnikar: Gašper Martinšek

Overovatelj zapisnika: Mirko Kragl in               Nuša Janežič Ščepanovič

Verifikacijska komisija: predsednica Urša Udovč in dve članici:  Tamara Rak in Lucija Jazbec

 

T2: Verfikacijska komisija je potrdila sklepčnost s 14 prisotnimi člani v živo in 1 preko video konference, skupaj 15 prisotnih.

 

T3: Prisotni so soglasno potrdili dnevni red:

 

DNEVNI RED:

1. Izvolitev organov občnega zbora

2. Ugotovitev sklepčnosti

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročila o delu za l.2022: predsednika, nadzornega odbora

5. Razprava in potrditev poročil

6. Plan dela za leto 2023

7. Razno

 

T4: Predsednica je poročala o programskem delu za l. 2022 (priloga) in finančnem poročilu (razdelitev stroškov in prihodkov po programih oz.. namenu). -priloga

T5:

Prisotni so soglasno potrdili poročilo predsednika in nadzorne komisije za 2022. O delu nadzorne komisije je poročal njen predsednik Borut Bizjak (preko video konference).

Prisotni glede na predstavljeno poročilo niso imeli dodatnih vprašanj. Predsednica je predstavila, da zaradi povečane vsote izdanih računov preidemo v status zavezancev za ddv v l. 2023. Ker posledično plačamo davek na izdane račune bomo poskrbeli, da v l.2023 tega zneska ne presežemo in se z l.2024 vrnemo v status ne-zavezanca za ddv. Stroški davka bodo pokriti s strani programa tabor.

SKLEP 1: Prisotni so soglasno potrdili programsko in finančno poročilo za l.2022.

 

T6: Plan dela za 2023. Predsednica je oblikovala predlog za plan dela 2023, ki so ga prisotni pomagali oblikovati s svojimi predlogi (priloga).

 

SKLEP 2: Prisotni so soglasno sprejeli plan dela za 2023.

T7:

Prihajajoči dogodki:

24. 5. 2023 prireditev ob zaključku Miške Eli in podelitev medalj v času treninga v Športnem dom.

3. 6. 2023 društven piknik za vse člane

Projekti v l. 2023 (NextGen, Gym4All, SITS, PFH, Kids4future)

27.5. tekmovanje v orodni gimnastiki

Gimnastične priprave (Tamara, Ema, Leticia, Lana)- v sodelovanju z gimnastičnim društvom iz Zagreba.

Praga 30.6-5.7.2024

 

 

 

Sestanek smo zaključili ob 10.15.

 

Zapisnikar: Gašper Martinšek

Overovatelja:

Mirko Kragelj