Brezplačne vadbe za vse

Objavljeno v sredo, 07. Septembra 2022
b

V okviru SITS projekta so vse vadbe za predšolske, osnovnošolske otroke, dijake, študente, seniorje in otroke s posebnimi potrebami brezplačne (v Sevnici, Šentjanžu in Radečah).

Prav tako so brezplačne Igrarije (v Šentjanžu, Krmelju, Tržišču in Boštanju)