Skupščina ŠD Partizana Sevnica 20. 4. 2024 ob 9.00

Objavljeno v četrtek, 11. Aprila 2024

 

V A B I L O

SKLICUJEM SESTANEK OBČNEGA ZBORA ŠD PARTIZAN SEVNICA

Sestanek bo v nedeljo 20. aprila 2024 ob 9.00 uri v Florjanski 120, 8290 Sevnica. Zaradi sledljivosti in pogostitve se prosim najavite na 031855490 (Sara).

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Izvolitev organov občnega zbora

2. Ugotovitev sklepčnosti

3. Potrditev dnevnega reda

4. Poročila o delu za l.2023: poročilo nadzornega odbora, poročilo UO

5. Razprava in potrditev poročil

6. Plan dela za leto 2024

7. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo!

                                                                     Predsednica ŠD Partizan

Sara Martinšek